Adatvédelmi tájékoztatás

Letölthető PDF verzióért kattintson ide.

Adatkezelési tájékoztató

Globál -Vép Kft. Adatvédelmi Szabályzat melléklete.

 

 

Hatályos: 2018.10.01 napjától

 

Általános rendelkezések

Globál Vép Kft. (cégjegyzékszám: 12 09 000020, székhelye. 2646 Drégelypalánk Petőfi út 7.), mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// www. https://globalvep.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása GDPR rendelet II fejezet 6 cikk, (1) bekezdés a) pontja.

A hozzájárulást az Ügyfél, a 2. pontban megjelölt adatok kezelése tekintetében, jelen adatkezelési tájékoztató előzetes megismerését követően, – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – majd a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés módjáról, céljáról, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 1. Értelmező rendelkezések 

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

 1. Az Ön hozzájárulásával történő adatkezelés:

2.1.A Globál – Vép Kft. által a honlapon kezelt adatai: az Ön neve (vezeték és utónév), e-mail címe, (nem kötelező, de megadható: cégnév, telefonszám, számlázási, szállítási cím)

2.2. Az adatkezelés célja: kapcsolat felvétel, árajánlatadás,

2.3. Az adatkezelés időtartama: adatkezelési cél megvalósulása vagy a hozzájárulás visszavonása,

2.4. Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR II fejezet 6. cikk 1 a) bekezdés).

 

2.5. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatkezelési tájékoztató előzetes megismerését követően– az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – tevőleges elfogadásával, illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

2.6. Az Ügyfél visszavonhatja a hozzájárulását Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul töröli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

2.7. . Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál, a szállítási és számlázási cím megadása a megrendelt árú kiszállítása érdekében szükséges.

2.8.  Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

Az adatkezelés során az adatkezelő adatfeldolgozót von be az adatfeldolgozásba (WEB lap üzemeltető) és az árú kiszállításába.

A Web lap üzemeltetése során az adatgyűjtés céja:

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak:

az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe,

az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszer adatai.

 1. Süti-kezelés

A honlap sütiket és hozzá hasonló technológiákat használ az eljárások megfelelő működésének biztosítása és az online applikációk használatával összefüggő élmény javítása érdekében. Ez a Tájékoztató részletes információkat nyújt a sütikről és a hozzá hasonló technológiákról, illetve arról, hogyan használja és kezeli őket a honlap.

Meghatározások

A sütik olyan rövid szöveg részletek (betűk és/vagy számok), melyek lehetővé teszik a web szerver számára, hogy a clienten (il browser) elmentsék az ugyanazon honlap látogatása során újból (munkarész sütik) vagy a későbbiekben, akár napokkal későbbi látogatás során is felhasználható információkat (tartós sütik). A sütiket, a felhasználó preferenciájától függően, az egyéni browser menti el az adott eszközön (számítógép, tablet, okostelefon).

Ehhez hasonló technológiák, úgy mint a web beacon (webjelzők), átlátszó GIF-ek és a HTML5-el bevezetett helyi tár minden formája felhasználható a felhasználó viselkedésével és a szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos információk összegyűjtésére.

A Tájékoztató a továbbiakban a sütiket és az összes, hozzá hasonlóan használt technológiát “süti” néven említi.

Süti típusok

A sütik tulajdonságai és felhasználása alapján az alábbi kategóriák különböztethetőek meg:

 • Feltétlenül szükséges sütik. A Honlap megfelelő működése szempontjából elengedhetetlen sütikről, melyek a bejelentkezés és a honlap bizalmas funkcióiba történő belépés kezeléséhez szükségesek. A süti élettartama szigorúan a munkamenetre korlátozódik (a browser bezárásával törlődnek).
 • Elemző és szolgáltatási sütik, amelyek a honlap látogatottságával és használatával összefüggő információk összegyűjtésére és elemzésére szolgálnak, névtelenül. Ezek a sütik, a felhasználó azonosítása nélkül lehetővé teszik például annak mérését, hogy az adott felhasználó a későbbi időpontokban kapcsolódik-e a honlapra. Ezen kívül lehetővé teszik a rendszer monitorálását, illetve teljesítményének és felhasználhatóságának javítását. Lehetőség van a sütik kiiktatására a működés elvesztése nélkül.
 • Profil sütik. Olyan tartós sütik, amelyeket (névtelenül vagy névvel) a felhasználó preferenciáinak felismerésére, illetve böngészési élményének javítására használnak. A Honlap nem használ ilyen típusú sütiket.

Harmadik felek sütije

Egy honlap látogatása során sütiket kaphat a látogató mind a látogatott oldalról (“tulajdonosok”), mind más szervezetek által (“harmadik felek”) kezelt oldalakról. Erre egyértelmű példák a Facebook, Google+ és Linkedin oldalak “social plugin”-jei. Ezek a látogatott oldal olyan részei, amelyeket közvetlenül az adott oldal generál és a vendéglátó oldalba vannak beépítve. A socialpluginek legáltalánosabb használatának célja bizonyos tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása. Ezeknek a plugineknek a jelenléte a harmadik felek által kezelt oldalakról, illetve azok felé történő sütik továbbításáról szólnak. A “harmadik felek” által összegyűjtött információk kezelését az arra vonatkozó tájékoztató tartalmazza, melyet fontos elolvasni. A nagyobb átláthatóság és kényelem érdekében a sütik kezelésének módjával kapcsolatos web címek a következők:

 • Google Webmester eszközök
 • Google analitics látogatottságmérés
 • Facebook api
 • Google maps

Google Analytics

A honlap tartalmaz néhány, a Google Analytics által továbbított elemet is, mely a Google, Inc. által nyújtott, a web látogatottság elemzésével kapcsolatos szolgáltatás. (“Google”). Ebben az esetben is harmadik felek által összegyűjtött és névtelenül kezelt sütikről van szó, melyek célja a vendéglátó oldal monitorálása és javítása (szolgáltatásnyújtási sütik).

A Google Analytics a “sütiket” a honlap használatának viselkedésével kapcsolatos információk céljából gyűjti össze és elemzi névtelen formában (beleértve a felhasználó IP címét is). Ez a honlap nem használ (és nem engedi, hogy harmadik felek használják) a Google elemzési eszközét a személyes azonosító adatok monitorálásához vagy összegyűjtéséhez.

A Google nem társít IP címet semmilyen más, a Google birtokában lévő adathoz, illetve nem próbálja az IP címet a felhasználó személyazonosságához társítani. Google ezeket az információkat harmadik felekkel is közölheti a törvény által előírt esetekben vagy ahol harmadik felek kezelik az adott információkat Google nevében.

További információért látogasson el az alábbi linkre: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/partners/

A felhasználó szelektív módon kiiktathatja a Google Analytics működését úgy, hogy browserébe telepíti a Google által szolgáltatott opt-out elemet. A Google Analytics működésének kiiktatásához látogasson el az alábbi linkre: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A cookiek hossza

Néhány süti (munkameneti süti) csak a browser bezárásig vagy a /ogoutparancs elvégzéséig marad aktív. Más sütik “túlélik” a browser bezárását és a felhasználó későbbi látogatása során is rendelkezésre állnak.

Ezek az ún. tartós sütik és hosszukat a szerver határozza meg létrehozásuk pillanatában.

Néhány esetben lejárati határidő van kitűzve, más esetekben hosszuk korlátlan idejű.

Honlapunk nem használ tartós sütiket.

A sütik kezelése

A felhasználó, saját browserének beállításaival dönthet arról, hogy elfogadja vagy sem a sütik használatát.

Figyelem: a műszaki sütik teljes vagy részleges kiiktatása veszélybe sodorhatja a honlap szolgáltatásainak regisztrált felhasználók részére fenntartott használatát. Fontos információ: a reklám tartalmak igénybe vétele a sütik teljes kiiktatása esetén is lehetséges.

“Harmadik felek” sütijeinek kiiktatása nem veszélyezteti a böngészést.

A beállítás eltérő módokon megadható a különböző holnapokhoz és applikációkhoz.

A browserek eltérő beállításokat tesznek lehetővé a “tulajdonosi” és “harmadik felek” sütijeihez.

A Firefox Eszközök->Opciók ->Adatvéde/em menüjén keresztül férhet a kezelőpulthoz, ahol dönthet arról, hogy elfogadja vagy sem a különböző sütiket és megkezdheti azok törlését.

 • Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 • Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre 

4.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, illetéktelen harmadik félnek nem adják át.

4.2. Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. tárhelyszolgáltató, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az adatok védelméről Adatvédelmi megállapodásban gondoskodott.

4.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 1. Az adatkezelő a web lap üzemeltetése során adatfeldolgozót alkalmaz.

Weblap üzemeltető adatfeldolgozó megnevezése:

A cég neve:  Tárhely.com Magyar Hosting Kft.

Székhelye:  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószáma:  23495919-2-41

Cégjegyzék száma: 01-09-968314

5.1. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

5.2. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló GDPR előírásokat és a 2011. évi CXII. törvény előírásait.

5.3. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

 

 1. Jogorvoslat

6.1. Az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek joga van:

 • a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését kérelmezni;
 • adatkezeléshez kapcsolódó hozzájárulásának visszavonására,
 • a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozást, vagy a feldolgozás elleni tiltakozást kifogásolni és
 • az adathordozhatósághoz (azaz a személyes adatainak átvitelét kérelmezni egyik adatkezelőtől a másikhoz, bizonyos körülmények között). Ha ezen jogok közül bármelyiket gyakorolni kívánja, vegye fel a kapcsolatot a Globál – Vép Kft.-vel.

 

Küldhet kérelmet ellenőrzésre, javításra, törlésre, kifogásolásra vagy adatátvitelre titkarsag@global-vep.hu e-mail címre vagy levélben a Globál – Vép Kft.-nek –            székhely: Drégelypalánk Petőfi út 7

 

6.2. Annak biztosítása érdekében, hogy a hozzáférési kérelmet Ön készítette, kérjük, küldje el az azonosítójának egy példányát a kéréssel. Négy héten belül válaszolunk arra.

 

 • Ha panaszt szeretne tenni arról, ahogy a Globál – Vép Kft. kezeli az Ön személyes adatait, jelentheti ezt a titkarsag@global-vep.hu vagy a globalvep@global-vep.hu e-mail címre. Ha ez nem vezet a kívánt eredményhez, panaszt nyújthat be a helyi törvényszék vagy az adatvédelmi hatóság felé.

 

 • név: Balassagyarmati Törvényszék
 • Cím: 2660 Balassagyarmat Köztársaság tér 2.

 

 • név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • honlap: naih.hu

 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. További információkat a Kapcsolat fülre kattintva a Adatvédelmi tájékoztatónkban talál. Letölthető PDF verzióért kattintson ide. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás